Ano ang P3?

Bilang tugon sa direktiba ng Pangulo na maiangat ang MSME sector, nilikha ang Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso (P3) ng gobyerno. Ito ay naglalayong tumulong sa mga maliliit na negosyante na humihiram sa kasalukuyan sa 5-6 lending para mapalago ang kanilang negosyo. Layunin nitong makapagbigay ng alternatibong mapagkukunan ng karagdagang puhunan   na:

Mas mabilis na pautang – isang araw

Mas mababang interes – maximum 2.5% kada buwan

Magaan na pagbabayad – araw-araw/lingguhan ang koleksyon

 

Sino ang makikinabang sa P3? 

Target ng programang ito na maabot ang mga maliit na negosyante na humihiram sa kasalukuyan sa 5-6 lending.

 

Magkano and pwedeng utangin sa P3? 

Para sa mga nagnanais na mapalaki ang kanilang negosyo, makakahiram ng mula P5,000 hanggang P100,000 mula sa programa.

 

Saan pwedeng lumapit at mag-apply ng  P3? 

Maaring lumapit sa mga partner conduits ng Small Business Corporation (SB Corp). Maaari rin lumapit sa mga accredited na local na kooperatiba at organisasyon sa inyong lugar (ang kumpletong listahan ay maaring makuha mula sa mga opisina ng SB Corp at DTI).

 

Para sa karagdagang  impormasyon maaring tumawag sa SMALL BUSINESS CORPORATION P3 Hotline (+ 632 813-5711)

 

Maari din tumawag at magtext sa:

Head Office/Southern /

Central Luzon            (Smart:  0928-768-4674 /Globe: 0956-688-9496)

North Luzon               (Smart:  0949-712 -0802/Globe :0956-688-9518)

Visayas                         (Smart:  0921–534-3584/Globe: 0995-549-2889)

Mindanao                    (Smart:  0949-712-0780 /Globe: 0956-674-0639)    

 

Maari din dumulog sa mga DTI Negosyo Center o  tumawag sa  DTI Direct (+632 751- 3330/ +63 917 834-3330)