Ano ang P3?

 

Bilang tugon sa direktiba ng Pangulo na maiangat ang MSME sector, nilikha ang Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso (P3) ng gobyerno. Ito ay naglalayong tumulong sa mga maliliit na negosyante na humihiram sa kasalukuyan sa 5-6 lending para mapalago ang kanilang negosyo. Layunin nitong makapagbigay ng alternatibong mapagkukunan ng karagdagang puhunan   na:

 

Mas mabilis – isang araw ang pagproseso                                 

 

Mas mababang interes – maximum 2.5% kada buwan

 

Magaan na pagbabayad – araw-araw/lingguhan ang koleksyon

Sino ang makikinabang sa P3? 

Target ng programang ito na maabot ang mga maliit na negosyante na humihiram sa kasalukuyan sa 5-6 lending.

Magkano and pwedeng utangin sa P3? 

Para sa mga nagnanais na mapalaki ang kanilang negosyo, makakahiram ng mula P5,000 hanggang P100,000 mula sa programa.

Saan pwedeng lumapit at mag-apply ng  P3? 

 

Maaring lumapit sa mga partner conduits ng  Small Business Corporation o sa mga accredited na lokal na kooperatiba at organisasyon sa inyong lugar . Ang kumpletong listahan at maaring makita sa website ng SB Corp (www.sbgfc.org.ph).

 

 

 

 

 

 

Para sa karagdagang  impormasyon maaring tumawag sa SMALL BUSINESS CORPORATION P3 Hotline (+ 632 751-1888)

Maari din tumawag sa:

Head Office/Southern /Central Luzon              751-1888

North Luzon                                                        (074) 424-7647

Central Luzon                                                        (045) 455-1720

Visayas                                                               (032) 232-1200

Mindanao                                                           (082) - 324-1220

 

Maari din dumulog sa mga DTI Negosyo Center o  tumawag sa  DTI Direct (+632 751- 3330/ +63 917 834-3330)