Ano ang P3?

 

Bilang tugon sa direktiba ng Pangulo na maiangat ang MSME sector, nilikha ang Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso (P3) ng gobyerno. Ito ay naglalayong tumulong sa mga maliliit na negosyante na humihiram sa kasalukuyan sa 5-6 lending para mapalago ang kanilang negosyo. Layunin nitong makapagbigay ng alternatibong mapagkukunan ng karagdagang puhunan   na:

 

Mas mabilis – isang araw ang pagproseso                                 

 

Mas mababang interes – maximum 2.5% kada buwan

 

Magaan na pagbabayad – araw-araw/lingguhan ang koleksyon

Sino ang makikinabang sa P3? 

Target ng programang ito na maabot ang mga maliit na negosyante na humihiram sa kasalukuyan sa 5-6 lending.

Magkano and pwedeng utangin sa P3? 

Para sa mga nagnanais na mapalaki ang kanilang negosyo, makakahiram ng mula P5,000 hanggang P100,000 mula sa programa.

Saan pwedeng lumapit at mag-apply ng  P3? 

 

Maaring lumapit sa mga partner conduits ng  Small Business Corporation o sa mga accredited na lokal na kooperatiba at organisasyon sa inyong lugar . Ang kumpletong listahan at maaring makita sa website ng SB Corp (www.sbgfc.org.ph).

 

 

 

 

 

 

Para sa karagdagang  impormasyon maaring tumawag sa SMALL BUSINESS CORPORATION P3 Hotline (+ 632 813-5711)

Maari din tumawag at magtext sa:

Head Office/Southern /Central Luzon              (Smart:  0928-768-4674 /Globe: 0956-688-9496)

North Luzon                                                        (Smart:  0949-712 -0802/Globe :0956-688-9518)

Visayas                                                                (Smart:  0921–534-3584/Globe: 0995-549-2889)

Mindanao                                                             (Smart:  0949-712-0780 /Globe: 0956-674-0639)    

 

Maari din dumulog sa mga DTI Negosyo Center o  tumawag sa  DTI Direct (+632 751- 3330/ +63 917 834-3330)